یونولیت مگسیون

مگسیون یکی از قطعات بسیار مهم در دستگاه های تصفیه آب میباشد که در جا به جایی ممکن است با ضربه خوردن آسیب ببیند، بهترین راه برای بسته بندی مگسیون یونولیت بسته بندی است.

مشتریپاکاب فراز
وزن یونولیت50 گرم
میزان تحویل10000 عدد هر ماه