یونولیت کیس آلفا

این نوع یونولیت برای بسته بندی قاب کامپیوترها استفاده میشود که دارای استحکام بالایی میباشد و با یونولیت دانسیته متوسط تولید میشود.

مشتریآقای کشاورز
وزن یونولیت70 گرم
میزان تحویل2000 جفت هر ماه