یونولیت گوشه 2 سانتی

یونولیت گوشه 2 سانتی

گوشه عمومی با سایز کفی 10 سانتیمتر * 10سانتیمتر به ضخامت 2سانتیمتر و ارتفاع دیواره ها 7 سانتیمتراین محصول ایده آل برای بسته بندی سریع و آسان و حفظ گوشه های آسیب پذیر کالاهایی که دارای گوشه های تیز هستند میباشد.

مشتریمشتری های عمومی
وزن یونولیت5 گرم
میزان تحویل10000 عدد هر ماه

بسته بندیگوشه 2 سانتییونولیتیونولیت بسته بندییونولیت عمومییونولیت گوشهیونولیت محافظ